Zwroty i reklamacje

Moi Klienci mają szereg uprawnień korzystając z mojej oferty:

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, proszę poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres wskazane w dziale Kontakt).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Zaznaczam, iż mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli towar został częściowo wykorzystany, kwota zwrotu zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Podstawą prawną do powyższych zasad zwrotu zakupionych przez konsumentów towarów jest Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 24 czerwca 2014 z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c. Pragnę zaznaczyć, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach określonych w Art. 38, ust 1 do 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

Mogą Państwo złożyć reklamację dotyczącą dostawy przesyłki

Jeżeli otrzymają Państwo zamówioną paczkę i stwierdzą, że została uszkodzona, ma widoczne braki na opakowaniu, ślady przepakowania lub stwierdzą Państwo braki w stanie zamówionego towaru, proszę niezwłocznie spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Protokół szkody jest po to abym mógł realnie ocenić zasadność Państwa późniejszej reklamacji. Osoba dostarczająca przesyłkę wie, że na Państwa prośbę ma obowiązek wypełnić protokół szkody.

W przypadku firmy kurierskiej należy spisać protokół reklamacyjny przy odbiorze paczki lub do 7 dni od daty odbioru. Mają Państwo także prawo odmowy przyjęcia paczki ale w tym przypadku należy też spisać protokół reklamacyjny.

Jeżeli uszkodzeniu ulegnie paczka dostarczana poprzez Inpost Paczkomaty, należy kierować się wskazaniami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu, pozostawić paczkę w skrytce i zgłosić uszkodzenie lub brak poprzez system komputerowy Paczkomatu.

O zaistniałym fakcie uszkodzenia lub braku przesyłki, towaru proszę mnie poinformować mnie przesłjąc spisany protokół reklamacyjny ( pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres wskazane w dziale Kontakt).

Wysyłane przeze mnie towary są ubezpieczone.